Burslarımız

Burslarımız, Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı tarafından her yıl yeniden tespit edilecek sayıda ve alanlarda yükseköğretim öğrencilerine verilir.

 

  • Bursiyerimiz olma koşulları :

Burslarımızdan maddi olanakları yetersiz, gördükleri öğrenim düzeyinde başarılı olan yükseköğretim öğrencileri yararlanabilir. Lise ve yüksek lisans öğrencilerine burs verilmez.

Bütün burslar bir yıl için tahsis edilir. Bursların devamlılığı, Vakfın gelirlerine ve belgelendirmek koşuluyla öğrenimin aralıksız sürdürülmesine bağlıdır.

Aynı zaman diliminde bir aileden birden fazla kişiye burs verilmez.

Özel Üniversitelerde okuyan öğrencilere burs verilmez.

 

  • Başvuru Şekli :

Bursiyer adayları Vakfın web sayfasındaki “Burs İstek Formu”nu bu formun ekinde belirtilen belgelerle birlikte Vakıf merkezine elden getirerek, posta veya kargo ile göndererek yaparlar. Başvurular her yıl 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında başvuru formunda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. 15 Eylül tarihinden sonra Vakfa ulaşan başvurular işleme konmaz.

Lütfen “Burs İstek Formu”nu iyice inceleyiniz ve bilgisayarda doldurmayı tercih ediniz. “Burs İstek Formu”nu eksiksiz doldurunuz. “Burs İstek Formu”ndaki bilgilerin yanlış veya eksik olduğu görülürse başvuru kabul edilmez. Burs tahsis edilmiş olsa bile ödenen miktar geri istenir.


  • Değerlendirme :

Burs başvuruları Vakıf Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.

Burs kazanan veya kazanamayan öğrencilere durumları Ekim ayının ilk on günü içerisinde mail ile bildirilir.

 

Burslarla İlgili tüm konularda   E-Mail:saeovakfi@gmail.com


Burs Fonlarımız

Av.Meral Umut AKARÇAY Burs Fonu
Hamdi BOZBAĞ Burs Fonu
Nevin BOZBAĞ Burs Fonu
Namık SARP Burs Fonu
Süheyl ŞENGÜL Burs Fonu
Oğuz ILGAR ve ARKADAŞLARI Burs Fonu
Ayşegül KUNT AKYOL Burs Fonu

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği

Süreyya Ağaoğlu
Çocuk Dostları Derneği

Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı

Süreyya Ağaoğlu
Eğitim ve Öğretim Vakfı

Özel S.A.Ç.D.D  Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Özel S.A.Ç.D.D
Ortaöğretim
Erkek Öğrenci Yurdu

başa dön